Vraag

 • Bent u bij een cyberaanval alleen data kwijt of ook uw reputatie?

  Goeie vraag.®

 • Nieuw arbeidsrecht: Hoe flex is flex nog? En hoe vast vast?

  Goeie vraag.®

 • Hoe voorkom ik grijze haren door alle nieuwe pensioenwetgeving?

  Goeie vraag.®

 • Hoe voorkom ik dat mijn groeibudget ten koste gaat van mijn groei?

  Goeie vraag.®

 • Kan ik de jaarcijfers van 2016 al inzien?

  Goeie vraag.®

 • Waarom wil mijn CFO ook CEO worden?

  Goeie vraag.®

 • Moet ik uitbreiden naar het Oosten of juist naar het Westen?

  Goeie vraag.®

 • Wat gebeurt er als ik mijn dienstverlening 'appificeer'?

  Goeie vraag.®

Elke vraag is
een goeie vraag.

De realiteit van vandaag is dynamisch en stelt u elke dag weer voor nieuwe uitdagende vragen. Vragen die u alleen kunt beantwoorden als u voortdurend in beweging blijft: met uw visie, uw mensen en uw processen.

Wij helpen u uw bewegingsruimte te vergroten door samen met u op zoek te gaan naar het beste advies. Wat is uw goeie vraag?

Stel uw vraag

 • Cyber risico’s zijn voornamelijk virusbesmettingen, diefstal van data / lekken van data en beschadiging / onbruikbaarheid van systemen.

  Cyber attacks of cyber aanvallen zijn komen veelvuldig voor. De meeste aanvallen worden keurig tegengehouden door een up-to-date ICT beheer en systemen. Maar zoals bij elk risico is er altijd een zwakke plek. Op voorhand kunt u zich ook nooit 100% beveiligen tegen dit soort opzettelijke aanvallen. Daarnaast is er ook nog veel onwetendheid en worden soms ICT systemen per abuis voor de buitenwereld toegankelijk gemaakt, doordat bijvoorbeeld een medewerker thuis niet veilig werkt. Hierdoor kan de apparatuur besmet raken of open gezet worden voor kwaadwillenden. Veelal wordt gevaarlijke software gedownload of aangeklikt in de mail, waarbij de medewerker onvoldoende beseft dat daarmee toegang wordt gecreëerd naar de bedrijfssystemen.

  Cyber risico beheersing vraagt om een integrale benadering. Dat begint bij de awareness van hoog tot laag in de organisatie en adequaat (IT) risicomanagement waaronder afdekking door middel van verzekeringen, maar ook het voorbereid zijn op een aanval. Het plan B moet klaar liggen: van uitwijk, schadeherstel in de vorm van recovery en reconstructie en niet te vergeten reputatiemanagement.

  Ook de wetgever stelt strenge eisen. Vanwege strafbaarheid is een adequate mate van beveiliging vereist. Accountants dienen bij wettelijke jaarrekeningcontroles een oordeel over de betrouwbaarheid van de ICT systemen te vormen en daarover te verklaren in hun accountantsverklaring. Daarnaast wordt binnenkort (vermoedelijk 1-1-2016) een meldplicht voor datalekken ingevoerd. Daarbij worden bedrijven die privacy van cliëntgegevens schenden door een niet adequate omgang en beveiliging zwaarder beboet.

  Grant Thornton heeft de kennis en expertise om in de hele keten dienstverlening te bieden. Denk aan Risk consultancy, Privacy audits, Forensisch IT onderzoek en Incident- en Schadeonderzoek. Daarom hebben we als Grant Thornton ook het initiatief omarmd om een Cyber Platform in het leven te roepen. Dat Cyber Platform is een officiële werkgroep van de VNAB, de vereniging van Nederlandse assurantiebedrijven. Doel is om een kennis- en marktplaats te creëren voor alle belanghebbende partijen die worstelen met de beheersing van cyberrisico’s.

 • “Flex wordt minder flex, vast wordt minder vast”

  De nieuwe Wet flexibiliteit en zekerheid heeft tot doel om de kloof tussen flexwerkers en mensen met een vaste baan te verkleinen. “Flex wordt minder flex, vast minder vast”, vat Jan van Ederen, bedrijfsjuridisch adviseur en partner bij Grant Thornton, de verandering puntig samen. Ontslag wordt per 1 juli aanstaande eenvoudiger.

  Medewerkers met een contract voor bepaalde tijd krijgen onder de nieuwe regels eerder een vast contract. De maximale termijn voor drie opeenvolgende tijdelijke contracten gaat omlaag van drie naar twee jaar. Daarna wordt het contract automatisch omgezet in een vast contract. “Het is afwachten of het werkt”, tempert Van Ederen de verwachting. “Werkgevers houden nog steeds behoefte aan een flexibele schil.”

  Transitievergoeding

  Vast wordt dus minder vast. “Het achterliggende idee van de nieuwe Wet werk en zekerheid is dat een werkgever minder belemmeringen voelt om iemand aan te nemen. Het ontslagrecht wordt eenvoudiger, eerlijker en minder kostbaar”, aldus Van Ederen. De verandering bestaat uit drie componenten: 1) de procedure verloopt sneller; 2) de procedure loopt via een vaste route en 3) de ontslagvergoeding gaat omlaag, maar geldt voor iedereen met een vast contract.

  Om met het laatste te beginnen, de gouden handdruk verdwijnt. Ervoor in de plaats komt de zogenoemde transitievergoeding. “Dat is geen schadevergoeding, maar een vergoeding om de ontslagen werknemer van baan naar baan te begeleiden.” Het bedrag is aanzienlijk lager dan de kantonrechtersformule – gemiddeld nog maar een derde van het huidige bedrag – en niet langer leeftijdgerelateerd. Een belangrijke verbetering voor werknemers is dat voortaan iedereen die langer dan twee jaar in dienst is, recht heeft op de vergoeding. “Oók bij ontslag om bedrijfseconomische gronden. In bepaalde gevallen gaat het mkb dus meer betalen.” Een onbedoeld weeffoutje van de wet is dat mensen die langer dan twee jaar ziek zijn ook recht hebben op de transitievergoeding, vertelt Van Ederen.

  Ontslagtraject

  De werkgever die een medewerker wil ontslaan kan, anders dan nu, niet meer kiezen of hij langs de kantonrechter gaat, wanneer de weg langs het UWV ook een optie is. Voortaan is de ontslagroute dwingend. U mag niet meer kiezen. Bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid beslist het UWV. Ontslag om andere redenen, zoals disfunctioneren, loopt via de kantonrechter. “Kiest u voor de verkeerde route, dan verliest u onnodig tijd.”
  Een belangrijke verbetering voor werkgevers is dat de ontslagprocedure aanzienlijk korter is. “UWV heeft toegezegd dat er binnen vier weken een besluit ligt. Nu duurt het vaak maanden tot het uiteindelijke ontslag”, verklaart Van Ederen. Bovendien mag de werkgever de tijd die de procedure in beslag neemt, aftrekken van de opzegtermijn. “Mits er ten minste één maand tussen de beslissing en het uiteindelijke ontslag overblijft.”

  Disfunctioneren

  Het is te kort door de bocht om te stellen dat vooral de werkgever profiteert van de nieuwe regels. “Er komt een scholingsverplichting in de wet”, vertelt Van Ederen. “Bij ontslag vanwege disfunctioneren, moet de werkgever een deugdelijk dossier hebben en het disfunctioneren mag niet te wijten zijn aan een gebrek aan scholing”, waarschuwt hij. Op langere termijn kan deze verplichting positief uitpakken voor werknemers, is zijn verwachting. “Mensen worden beter opgeleid en gecoacht. Daarmee vermijd je de uitvallers niet, maar voor de meerderheid van de mensen heeft dit een positief effect.”

 • Nieuwe realiteit. Nieuwe vragen.

  Elke dag horen we goeie vragen: van multinationals, familiebedrijven en het midden- en kleinbedrijf. Zoals hoe beheers je de kosten, hoe blijf ik als werkgever aantrekkelijk, welke regeling biedt de meeste value-for-money, voldoe ik aan mijn zorgplicht, hoe geef ik inhoud aan verplichtingen op het gebied van pensioencommunicatie, etc. Met alle veranderingen op pensioengebied is de wereld van werkgevers er niet eenvoudiger op geworden.

  Het beste antwoord.

  Wij helpen u uw bewegingsruimte en inzicht te vergroten door samen met u uw strategie en visie te bepalen op pensioengebied. Zo bepaalt u vanuit een helder vertrekpunt welke producten en regelingen daar het beste bij passen. Met een future-proof pensioenadvies als resultaat. Wij helpen u tevens met de implementatie en rusten niet voordat u een goed werkende oplossing hebt voor uw uitdagingen op pensioengebied.

  Onze expertise is veelzijdig.

  Met specialisten op het gebied van pensioenen, arbeidsrecht, loonbelasting, sociale verzekeringen en HRM-zaken, kunnen wij u van dienst zijn bij het bepalen van uw positie in de wereld van pensioenen. Alles onder één dak binnen één organisatie. Maak opnieuw kennis met Grant Thornton.

 • Nieuwe realiteit. Nieuwe vragen.

  Elke dag horen we goeie vragen: van multinationals, familiebedrijven en het midden- en kleinbedrijf. Vragen die een helder antwoord behoeven, zodat u kunt blijven beschikken over de bewegingsruimte die u zo hard nodig heeft. Wij helpen u uw bewegingsruimte en inzicht te vergroten door samen met u op zoek te gaan naar het beste advies.

  Groei.

  Uw groeibudget staat ten dienste van uw groei, mits goed besteed. Groei kent verschillende kwantitatieve en kwalitatieve elementen en dient beheerst plaats te vinden, niet ongecontroleerd. Zorg er daarom voor dat de risico’s tijdens de groei goed worden beheerst en dat u de juiste KPI’s op uw dashboard heeft staan. Alleen dan krijgt u een goed inzicht in de mate waarin u uw groeidoelstellingen realiseert en risico’s beheerst.

  Brede kennis en ervaring.

  Samen met u gaan we op zoek naar het beste antwoord op deze vraag. Onze accountants denken met u mee; een financiële expert die ook uw sparringpartner is. Niet alleen over de uitwerking van uw bedrijfsdoelstellingen, ook over uw persoonlijke doelstellingen. Samen met u kijken we naar de lange termijn. Met bijvoorbeeld een groeistrategie die zichzelf bedruipt als resultaat. Met onze kennis en ervaring creëren we voor u de bewegingsruimte die u nodig heeft om beheerst te groeien. Maak opnieuw kennis met Grant Thornton.

 • Nieuwe realiteit. Nieuwe vragen.

  Elke dag horen we goeie vragen: van multinationals, familiebedrijven en het midden- en kleinbedrijf. Vragen die een helder antwoord behoeven, zodat u kunt blijven beschikken over de bewegingsruimte die u zo hard nodig heeft. Wij helpen u uw bewegingsruimte en inzicht te vergroten door samen met u op zoek te gaan naar het beste advies.

  Het beste antwoord.

  Samen met u gaan we op zoek naar het beste antwoord op deze vraag. En sparren met u over bijvoorbeeld fiscale vraagstukken op het gebied van bedrijfsstructuur, een fusie of een splitsing. Of over het begeleiden van uw opvolging, overdracht of doorstart en de fiscale en estate planning voor uw holdingvennootschappen en dga’s.

  Onze expertise is internationaal en veelzijdig.

  We baseren onze adviezen op goed onderbouwde cijfers uit het verleden, relevante best practices uit uw sector en een solide toekomstprognose, in dit geval voor 2016. Zo scheppen we voor u de bewegingsruimte die u nodig heeft. Of u actief bent in non-profit, in zakelijke dienstverlening of in technologie. En wat uw groeiambitie ook is. Maak opnieuw kennis met Grant Thornton.

 • Nieuwe realiteit. Nieuwe vragen.

  Elke dag horen we goeie vragen: van multinationals, familiebedrijven en het midden- en kleinbedrijf. Zoals de veranderende rol van de CFO binnen een organisatie. Deze en andere vragen behoeven een helder antwoord, zodat u kunt blijven beschikken over de bewegingsruimte die u zo hard nodig heeft. Wij helpen u uw bewegingsruimte en inzicht te vergroten door samen met u op zoek te gaan naar het beste advies.

  Een veranderende rol.

  Nog niet zo lang geleden werd de CFO gezien als de financieel directeur die rapporteerde aan de directeur. In deze nieuwe realiteit verschuift de rol steeds meer naar het financiële geweten van de organisatie. Dat is een verschuiving waar u een passend antwoord op zoekt.

  Meer balans.

  Uit cijfers blijkt bijvoorbeeld dat 53 procent van de CFO’s de functie van CEO wel ziet zitten en zou accepteren als deze wordt aangeboden. Dat is een trend die wij ook internationaal zien. Deze verschuiving naar een meer strategische rol van de CFO kan een behoorlijke uitdaging zijn voor uw organisatie. Met onze ervaring en kennis kunnen we voor u de bewegingsruimte creëren zodat deze verschuiving het beste resultaat oplevert. Maak opnieuw kennis met Grant Thornton.

 • Nieuwe vragen. Nieuwe antwoorden.

  De realiteit van vandaag is dynamisch en stelt u elke dag weer voor nieuwe uitdagende vragen. Vragen die u alleen kunt beantwoorden als u een kampioen bent: in uw visie, met uw mensen en uw processen.

  Hoe wordt je kampioen?

  Ook een goeie vraag. Wij helpen u een kampioen te worden door samen met u op zoek te gaan naar het beste advies. Altijd, ook als het gaat om opkomende markten, nieuwe technologische ontwikkelingen of groeiversnelling. Maak opnieuw kennis met Grant Thornton.

  * Deze goeie vraag is onderdeel van FD’s nieuwe kampioenen. Kijk op fd.nl

 • Nieuwe vragen. Nieuwe antwoorden.

  De realiteit van vandaag is dynamisch en stelt u elke dag weer voor nieuwe uitdagende vragen. Vragen die u alleen kunt beantwoorden als u een kampioen bent: in uw visie, met uw mensen en in uw systemen.

  Hoe wordt je kampioen?

  Ook een goeie vraag. Wij helpen u een kampioen te worden, zodat u een antwoord heeft op elke vraag. Altijd, ook als het gaat om emerging markets, nieuwe technologische ontwikkelingen of groeiversnelling. Maak opnieuw kennis met Grant Thornton.

  * Deze goeie vraag is onderdeel van FD’s nieuwe kampioenen. Kijk op fd.nl

Stel uw vraag

Wat is uw
goeie vraag?

Natuurlijk kan het zijn dat u zelf met een goeie vraag rondloopt waar u een antwoord op zoekt. Stel die hier en wij sturen u een persoonlijk antwoord terug.* Door te klikken op versturen gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Of bel voor
  het antwoord
  met advisory director
  Dick Alblas op
  +31 (0)88 676 9474

 • Of bel voor
  het antwoord
  met bedrijfsjuridisch adviseur
  Jan van Ederen op
  +31 (0)88 676 9794

 • Of bel voor
  het antwoord
  met fiscaal partner
  Cor Overduin op
  +31 (0)88 676 9374

 • Of bel voor
  het antwoord
  met accountant
  Bart Jonker op
  +31 (0)88 676 9265

 • Of bel voor
  het antwoord
  met fiscaal adviseur
  Pieter Visser op
  +31 (0)88 676 9520

 • Of bel voor
  het antwoord
  met CEO
  Frank Ponsioen op
  +31 (0)88 676 9509

 • Of bel voor
  het antwoord
  met Luc Daemen op
  +31 (0)88 676 9067

 • Of bel voor
  het antwoord
  met Luc Daemen op
  +31 (0)88 676 9067